Hem

Nästa möte

Den ??/?? 2016 träffas vi igen.

??????????

Välkommen

SYDSKÅNES ELFÖRENING

Föreningen för dig som är konsult, elentreprenör, grossist, elleverantör, belysning, elmaterial eller någon som har intresse i el-branschen.

Föreningen har både företag och personliga medlemmar anslutna.

Vad är på gång?

 

Champions League kväll

9 maj

Malmö

Lund

Trelleborg