Hem

Nästa möte

Den ??/?? 2016 träffas vi igen.

??????????

Välkommen

SYDSKÅNES ELFÖRENING

Föreningen för dig som är konsult, elentreprenör, grossist, elleverantör, belysning, elmaterial eller någon som har intresse i el-branschen.

Föreningen har både företag och personliga medlemmar anslutna.

Vad är på gång?

Lunchmöte med föredrag den 1 juni.

Ämnet är närvarodetektering

 

Magnus Mårtensson från Niko-Servodan kommer att hålla en presentation om deras sortiment gällande närvarosensorer med inriktning på Dali och knx.

Malmö

Lund

Trelleborg